Junior Music Course

(från 4 årsåldern till 6-årsåldern)

Junior Music Course bildar grunden till all undervisning i Yamaha Musikskola

I Junior Music Course är det mest lämpliga undervisningsinnehållet, tillvägagångssättet och lektionsstrukturen anpassad efter barnens fysiska, emotionella och intellektuella utvecklingsnivåer.

I förskoleåldern genomgår barnet en mycket snabb utveckling av sin lyssnarförmåga/gehör. De kan med en gång memorera och återge ord och ljud som de har hört för första gången. Därför, om de får möta en mångfald av musik genom att lyssna, sjunga och spela vid denna avgörande punkt i livet, kommer de att förvärva en grundläggande känsla och förståelse för musik.

Barn som börjar Junior Music Course är i ålderna 4 - 6 år.

Detta är perioden i livet då barnets lyssningsförmåga utvecklas som snabbast, och förmågan att känna igen ljud och toner därför ökar. Detta är de mest idealiska förutsättningarna för att utveckla ett absolut gehör, en känsla för harmonier såväl som att känna igen och identifiera musikaliska fraser och toner. Samtidigt uppmuntras de att lära sig de grundläggande musikaliska elementen - melodi, rytm och harmoni, genom att använda klaviaturinstrument som inlärningsverktyg.

Målet med Junior Music Course är att lära barnen att sjunga det de hör, spela det de just sjöng, att göra egna musikstycken och att uttrycka sig musikaliskt genom att använda klaviaturinstrument som undervisningsverktyg.

Efter 2 år går barnen över från Junior Music Course till Junior Extension Course.

Vem kan delta?

Barn i åldrarna 4 - 6 år

Lektionslängd:

60 minuter

Kurslängd:

2 år

Gruppstorlek:

6 - 10 barn i sällskap med förälder