Yamahas Undervisningssystem

Yamaha Undervisningssystem består av en 7-årig systematisk läroplan för förskole- och skolbarn. Den innebär en omfattande, holistisk musikundervisning, med särskild fokus på utveckling av kreativa förmågor, som gör det möjligt för barnet att själv uttrycka sig genom att framträda och komponera.

I förskoleåldern genomgår barnet en mycket snabb utveckling av sin lyssnarförmåga/gehör. De kan med en gång memorera och återge ord och ljud som de har hört för första gången. Därför, om de får möta en mångfald av musik genom att lyssna, sjunga och spela vid denna avgörande punkt i livet, kommer de att förvärva en grundläggande känsla och förståelse för musik.

Yamahas Undervisningssystems läroplan är baserad på ett holistisk undervisningssynsätt, med särskild tonvikt lagd på varje barns kreativitet.

På följande sidor finner du detaljerad information: