Yamaha Musikskola

I över 50 år har nu Yamaha utvecklat kurser för lektioner vid musikskolor, för unga såväl som gamla. Undervisningsprogrammen används i hela världen, vid Yamahas Musikskolor.

Sedan den första Yamaha Musikskolan öppnades i Japan 1954, har fler än 600,000 elever fått undervisning av över 20,000 lärare, på mer än 6,000 olika platser på jorden.

Yamaha strävar efter att väcka alla människors inneboende musikaliska färdigheter redan vid barnaåren, för att än mer kunna utveckla dessa anlag i musicerande och erbjuda ett brett utbud av kontinuerligt stöd, i form av undervisning.

European Junior Original Concert 2016 Monaco

European Junior Original Concert 2015 Athens

Swap your air-guitar for the real thing now and become a Rock legend with Guitar Encounters!