Junior Extension Course

(från 6- till 8-årsåldern)

Junior Extension Course bygger på de gehörstekniska, sång- och spelmässiga färdigheter som förvärvats genom Junior Music Course, och innebär en djupare förståelse och känslighet hos barnen för ackordutveckling.

Här lär sig barnen att förstå och skapa harmonier genom att lyssna och spela.

Vid detta skede kan barnen, tack vare den spelteknik de förvärvat genom klaviaturinstrument, skriva sina första små kompositioner.

Vem kan delta?

Barn i åldrarna 6 - 7 år som just avslutat Junior Music Course

Lektionslängd:

60 minuter

Kurslängd:

2 år

Gruppstorlek:

6 - 10 barn

Denna kurs finns endast hos Yamaha Musikskola.