Visual Performer

Visual Performer låter dig grafiskt visualisera din musik genom att koppla till keyboards, trummor eller andra instrument. Den valda grafiska animationen ändras i tempo och intenstitet medan du spelar.

Visual Performer

Översikt

Färgerna och finishen som visas kan avvika från färgerna och finishen på den faktiska produkten.