Musikinstrument

På grund av svårigheten att anskaffa halvledare och anskaffa delar över hela världen kan vissa av våra produktområdens leveranser bli försenade.

Tack för att du förstår.