Support

Brusproblem vid användning med digitala keyboards [Rec'n'Share för Android version 2.0.0]

Vi har bekräftat ett fel på Rec'n'Share för Android version 2.0.0 att brus genereras under inspelning/uppspelning med de specifika 6 modellerna av digitala keyboard.

Problem med iOS / iPad OS 15 [DTX MULTI-12 TOUCH]

Ett problem har rapporterats i version 15 av iOS och iPad OS, där appar ibland inte kan upptäcka ett Yamaha-musikinstrument efter att ha gjort en USB-anslutning.

Viktig firmwareuppdatering för Yamaha THR10II Wireless/THR30II Wireless Guitar Amps

Yamaha har blivit medveten om fyra incidenter av extrem överhettning under laddning av de THR-kompatibla Line 6-produkterna Relay G10T trådlösa enheter.

HDMI-kompatibilitet med AV-mottagare, nya spelenheter

Ett problem har identifierats i vissa framväxande videosignaler, såsom 4K/120Hz, från utvalda källor, vilket resulterar i förlust av bild och ljud när de passeras genom AV-receiver.