Yamaha-garanti för kunder

Yamaha-garanti för kunder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz och Storbritannien

HiFi High-End and NEW AVENTAGE 2+3


AVENTAGE AV Receiver 2+1


2+1 Extended Guarantee for RX-V and TSR range


MusicCast BAR40SW 2+1


Free 5 year guarantee* on AvantGrand Series, NU1 &Clavinova


Free 5 year guarantee* on Silent, TransAcoustic and Disklavier Pianos


DSR, DXR, DXS 2+5 Years Extended
Warranty


DBR 2+2 Years Extended Warranty


Extended guarantees for the Installation series


Extended guarantees for selected power amplifiers & amp control products


Kontakta först din återförsäljare (butik eller importör), de kan kontrollera om det är ett hårdvaruproblem och försöka lösa det. Kan de inte det hjälper de dig att hantera reparations-proceduren.

Om du inte har en butik nära dig kan du söka efter ett serviceställe i ditt närområde.

Please attach a copy of the invoice as a warranty proof, otherwise you will get a quotation if the warranty is no longer valid!

Please keep a copy of this data for requests!
  • Ditt namn och adress
  • Telefon, fax eller epost
  • Modell och serienummer
  • Namn på din återförsäljare
  • noggrann beskrivning av problemet
  • Din konfiguration (andra enheter som använts med din produkt)
  • Vänligen kontrollera att alla ingående tillbehör inkluderas
  • Gör en backup av din personliga data, ta bort om det är möjligt
  • Skicka gärna i originalkartong för att förhindra transportskador.