Säkerhetsinformation

Senaste säkerhetsinformationen för specifika Yamaha produkter.

Stomljud: YRS-700/YRS-1100/YRS-2100/YSP-2200

Analyser vid kvalitetssäkringen i Japan har påvisat allvarliga stomljud som uppkommer vid påslagning med vissa specifika inställningar i "My Surround mode" (YRS-1100/ YRS-2100 / YSP-2200) och "Surround mode" (YRS-700).

Safety Information A-760 / A-760II / A-960 / A-960II / A-1060 / M-50 / M-70 / B-6

Yamaha Amplifiers (Years of construction 1980-1982) for European models, using 220-240VAC line voltages (This information does not apply to 120VAC models).