SILENT Piano™ SG2 Utgången

Unique Yamaha technology retains the all-important touch of the grand piano

Yamaha Silent Piano™ features a range of unique technologies that allow them to offer a touch that is astonishingly close to that of an acoustic grand piano even when in "Silent" mode.

- Key sensors

Under each of the 88 keys is a Yamaha-unique continuous-detection grey-scale shutter key sensor. These sensors detect the movement of the keys continually, allowing natural musical expression even when the piano is in "Silent" mode. Since they do not come into contact with the keys, these sensors do not affect the feel of the keyboard in any way.

- Quick escape system (Grand Pianos only)

Silent Piano™ features a quick escape system that allows the sound muting mechanism to be fitted to a grand piano without sacrificing any of the playability or musical expression demanded of such instruments in an acoustic performance. This system allows optimal separation to be obtained between the hammers and strings by adjusting the distance between the hammers and strings, ensuring that the feel of the keyboard stays in the best possible condition whether playing acoustically or with the sound muted.

Djup resonans och realistiskt ljud

- Sampling av konsertflygeln CFIIIS

Med stereosamplingar från den välrenommerade konsertflygeln CFIIIS bjuder Yamahas SG-piano på ett otroligt ljud i ett exklusivt utförande.

- 64 toners polyfoni

Polyfoni är en viktig funktion eftersom den definierar och påverkar ljuden du använder. SG2 har 64 toners polyfoni.

- 30 MB vågformsminne

Vågformsminnets storlek har stor betydelse eftersom den definierar mängden ljuddata som kan lagras i minnet. Tack vare ett vågformsminne på 30 MB kan vi använda längre samplingar, många anslagsstyrkor, spela in samplingar för varje enskild tangent och även sampla sustain.

Med bara de viktigaste funktionerna blir priset överkomligt

- 10 ljud

Du har möjlighet att variera ditt spel med tio inbyggda instrumentljud, till exempel cembalo, orgel och stråkar.

- Built-in recording and play back functions

The SG2 type Silent piano™ can record one song in the internal memory. Additionally, connecting commercially available USB memory to the unit allows you save recording data, and play back songs.

- Lättanvända kontroller

Med kontrollerna i SG2 kan du enkelt styra inspelningen och uppspelningen av ljudfiler.

Goda anslutningsmöjligheter

- AUX- och MIDI-anslutningar

- AUX and MIDI terminals allow the sound to be output to a variety of external devices (e.g. stereo components, IC recorders, speakers with built-in amplifiers, stereo systems).

- Du kan skicka ut ljudet till flera olika externa enheter via AUX- och MIDI-anslutningarna (till exempel en mobil enhet med inspelningsfunktion, aktiva högtalare eller en stereoanläggning).

- Du kan ansluta MIDI-enheter, till exempel en synt, till pianot via MIDI-utgången och spela upp ditt framförande på externa enheter.

- Du kan också ansluta en sequencer till pianot via MIDI IN-ingången och spela upp ljudet från sequencern med pianot som ljudkälla.