MusicSoft Manager

En app för iPhone och iPad som låter dig överföra sångdata direkt in i ditt instrument.

Överföring av data gör det enklare att få det perfekta kompet. Du kan även sätta ner tempot för att öva i din egen takt. Det är lätt att överföra och hela hanteringen är lättare än någonsin.

MusicSoft Manager

MusicSoft Manager låter dig överföra song data till ditt instrument för att lättare kunna öva.

Färgerna och finishen som visas kan avvika från färgerna och finishen på den faktiska produkten.