DT50K

DT50K

Fästs på en akustisk bastrumma och sänder en trigg-signal till din trigg-modul.

Färgerna och finishen som visas kan avvika från färgerna och finishen på den faktiska produkten.