Namn OS (Operativsystem) Storlek Senaste uppdateringen
RX-A8A/RX-A6A/RX-A4A Firmware Update Ver.1.66 273.7MB 2022-06-08
Namn Svenska Engelska
RX-A4A/RX-A6A/RX-A8A Safety Brochure [1.6MB] [1.6MB]
RX-A8A Quick Start Guide [2.3MB] [2.3MB]
RX-A8A Quick Start Guide [2.3MB]
RX-A8A User Guide [16.5MB] [16.4MB]
RX-A8A User Guide [16.4MB]
RX-A8A/RX-A6A Additional Features(AURO-3D) [1.3MB] [1.3MB]
RX-A8A/RX-A6A Additional Features(AURO-3D) [1.3MB]
RX-A8A User Guide (HTML / Multilingual) [English]
Namn Svenska Engelska
Declaration of Conformity (RXA8A) [230KB]
RX-A8A Dimension Drawing [186KB]
UK Declaration of Conformity (RXA8A) [126KB]