AvantGrand & Clavinova Extended Guarantee

5 års garanti* på AvantGrand-serien samt Clavinova-serien (CSP/CLP/CVP)

Silent, TransAcoustic and Disklavier Piano Extended Guarantee

Free 5 year guarantee* on Silent, TransAcoustic and Disklavier Pianos

5 års garanti* på AvantGrand-serien samt Clavinova-serien (CSP/CLP/CVP)

*Vänligen registrera ditt instrument inom 6 månader från inköpsdatum här för att förlänga din garanti från 2 år till 5 år. Denna utökade garanti är tillgänglig på alla nya pianon i Avant intervallet (NU1X, N1, N1X, N2, N3X) och alla Digitala pianon i Clavinova sortimentet (CSP-150/CSP-170/CLP-625/CLP-635/CLP-645/CLP-665GP/CLP-675/CLP-685/CLP-695GP/CVP-701/CVP-705/CVP-709/CVP-709GP, CVP-805/CVP-809/CVP-809GP) med en inköpsdatum mellan 1 Apr 2020 och den 31 mars 2022.

Den förlängda garantin gäller endast om originalkvittot eller fakturan överlämnas tillsammans med garantibeviset när du begär en garantireparation.

Den förlängda garantin gäller i följande länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovakien, Slovenien, Spanien och Storbritannien.