Free 5 year guarantee* on AvantGrand Series, NU1 & Clavinova

Free 5 year guarantee* on AvantGrand Series and NU1 Hybrid Pianos, Clavinova Series (CSP/CLP/CVP). Please register your instrument within 6 months of date of purchase in order to extend your guarantee from two years to five years.

5 års garanti* på AvantGrand-serien och NU1 hybridpiano samt Clavinova-serien (CSP/CLP/CVP)

*Vänligen registrera ditt instrument inom 6 månader från inköpsdatum här för att förlänga din garanti från 2 år till 5 år. Denna utökade garanti är tillgänglig på alla nya pianon i Avant intervallet (N3X, N3, N2, N1), NU1, NU1X och alla Digitala pianon i Clavinova sortimentet (CSP-150/CSP-170/CLP-525/CLP-535/CLP-545/CLP-565GP/CLP-575/CLP-585/CLP-625/CLP-635/CLP-645/CLP-665GP/CLP-675/CLP-685/CVP-701/CVP-705/CVP-709/CVP-709GP) med en inköpsdatum mellan 1 Apr 2017 och den 31 mars 2019.

Den förlängda garantin gäller endast om originalkvittot eller fakturan överlämnas tillsammans med garantibeviset när du begär en garantireparation.

Den förlängda garantin gäller i följande länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Sverige, Slovakien, Slovenien, Spanien och Storbritannien.