CX-serien har en förstärkt bakre ram som ger en bättre struktur och en stor ton och resonans

Flygelns invändiga struktur utgör en viktig faktor för att skapa en stor ton. När man spelar fortissimo på en flygel uppstår en kraftig spänning som får instrumentet att böjas något, vilket medför att en del av energin går förlorad. I CX-flygeln fångas spänningen upp i den bakre ramen och omvandlas till ett djupt reverb. I C3X är ramen 20 procent tjockare än i andra flyglar. Och det är bara ett exempel på hur vi har förbättrat CX-seriens design.

Ny resonansbotten som återger dynamiken i pianistens spel

En violin har en vacker kropp med en välvning och form som påminner om resonansbottnens struktur. Välvningen påverkar förflyttningen av strängarnas vibrationer från resonansbotten till den omgivande luften. Vi har utnyttjat våra erfarenheter från många års pianotillverkning till att skapa en resonansbotten som ger bästa möjliga tonala projektion.

Tack vare vårt hantverksmässiga och tekniska kunnande har vi lyckats skapa en konstruktion med en struktur som gör att resonansbottnen vibrerar lätt. I C3X och högre modeller används samma teknik som i CFX för att limma samman resonansbotten, ribbor och steg samt en noggrant utvecklad monteringsprocess. Den nya konstruktionen projicerar en rikare resonans och skapar ett suveränt gensvar som pianisterna verkligen uppskattar.

Nya revolutionerande strängar som ger en vacker ton och klang.

Det är strängarna som skapar själva pianoljudet. Flygelns ljud påverkas av hammarna, resonansbotten och kabinettet, men strängarna har en stor inverkan på instrumentets tonkvalitet och klang. Våra flyglar i CX-serien har strängar som skapar rika övertoner, såväl i mittenregistret som i de höga tonerna. Strängarna i kombination med flyglarnas riktigt solida grund ger CX-serien dess rika och harmoniska ljud.

Ram av högsta kvalitet tack vare ett gediget tekniskt kunnande.

Ramen i ett modernt piano måste tillsammans med träkonstruktionen klara en total strängspänning på över tjugo ton. Dessutom har ramen en stor inverkan på ljudet. Vi tillverkar egna ramar med en vakuumgjutningsmetod som utvecklats under lång tid för att skapa de bästa pianoramarna i världen. Vi har förvärvat värdefulla kunskaper under åren. Till exempel har vi lärt oss att kontrollera gjutjärnets temperatur och sammansättning. Vi tar också hänsyn till att ramens ytbeläggning påverkar flygelns akustik. Det är tack vare vår långa erfarenhet och våra gedigna tekniska kunskaper som vi kan tillverka tillförlitliga pianon av högsta kvalitet.

Hammare med inspiration från CFX-serien

Det krävs riktigt bra hammare för att skapa ett vackert och uttrycksfullt ljud. Vi skapar, till skillnad från många andra pianotillverkare, våra egna högkvalitativa komponenter och vi försöker hela tiden att hitta nya användningsområden för de kunskaper vi förvärvat. Det har bland annat gjort det möjligt för oss att skapa hammare med suverän ton och kraft. Ett annat exempel på hur vi utnyttjar vår forskning och tillverkning mellan våra olika produkter är hammarfilten i CX-serien som vi hämtat från CFX. Filtens storlek har anpassats till respektive instrument i serien. På så sätt ser vi till att alla pianon i CX-serien får en fantastisk ton och varm klang.

Justering och stämningen ger liv åt pianot.

En flygel har i grunden begränsade uttrycksmöjligheter. Förutom pedalerna har pianisten ett anlagsdjup på cirka tio mm för de 88 tangenterna på klaviaturen. Trots detta låter CX-flygeln dig skapa en rik och bred ton som inte går att återskapa med digital teknik. Du kan åstadkomma stora skillnader i det musikaliska uttrycket genom att kombinera ditt pedalspel med olika hastighet och styrka i tangentanslaget. Det är det här som är så fantastiskt med ett akustiskt instrument. Med bara tio millimeters anslagsdjup kan du skapa ett otroligt uttrycksfullt ljud.

Och det är just därför vi ägnar så mycket tid åt att justera våra pianons ton och ljudkvalitet – för att du ska få bästa möjliga kontroll över instrumentet. Mekaniken justeras av instrumentmakare så att varje nyans i pianistens anslag återges. Instrumentmakaren använder en dorn vid intoneringen för att skapa flygelns balanserade ton och vackra gensvar. Trots dagens tekniska möjligheter utförs dessa åtgärder manuellt av skickliga hantverkare för att säkerställa att instrumenten håller högsta kvalitet. Det är en av de viktigaste orsakerna till att Yamaha lyckas bibehålla sin position som en av världens främsta pianotillverkare.

Design som skapar en symbios mellan flygeln och pianisten

CX-serien har en helt ny design. Flyglarna har en enkel och stilren design med funktionalitet i fokus. Vi har hämtat inspiration från CF-konsertflygeln. De eleganta pedalerna kan till exempel tryckas ned med önskad kraft och pianisten har fullständig kontroll över instrumentet. För att få bästa möjliga spelkänsla har flyglarna i CX-serien vita tangenter av Ivorite™. Och till de svarta tangenterna använder vi naturligt ebenholts

Med en flygel från Yamaha kan du känna dig trygg

- CX-serien har ett lockstöd som hindrar flygellocket från att falla ned på fingrarna.

- Klaviaturlocket har också en mjuk stängning för att skydda fingrarna.

Soft-Close Fallboard

The fallboard is fitted with a soft landing mechanism that means you no longer have to worry about the fallboard shutting on your fingers unexpectedly.