SR-C20A

Få bättre ljud när du tittar på tv

Klarare dialoger i tv-programmen