XDA-QS5400RK MusicCast streaming-förstärkare för flera rum (4 zoner, 8 kanaler)

Namn OS (Operativsystem) Storlek Senaste uppdateringen
XDA-QS5400 Firmware Update Ver.1.71 43MB 2023-12-21
Namn Svenska Engelska
XDA-QS5400 Owner’s Manual [9.4MB] [7.9MB]
XDA-QS5400/XDA-AMP5400 Safety Brochure [1.9MB]
XDA-QS5400 Firmware Update Installation Manual [52KB]