HITTA EN
YAMAHA MUSIKSKOLA

start small
DET KREATIVA
SÄTTET ATT LÄRA UT MUSIK

 

dream big

MED YAMAHA MUSIC SCHOOL

Vi har satsat på att främja musikutbildning över hela världen i 60 år. Vårt mål är att inspirera nästa generation med beprövade undervisningsmetoder från vår globala talangpool.

Musikglädje är vårt fokus och vi vill uppmuntra barn i alla åldrar att vara kreativa. Att lära sig och att behärska ett instrument ger glädje och varje mål som uppnås berikar tillvaron. Yamaha Music School stödjer alla åldrar och förmågor med ett brett utbud av kreativa kurser och material.

EN VÄRLD AV TALANGER

Yamaha erbjuder barn en världsomspännande scen. På lokal, nationell och internationell nivå visar Yamaha Music Schools unga musikers talanger över hela världen

VARFÖR UNGAS INLÄRNING ÄR LIVSBERIKANDE

UTTRYCKA KÄNSLOR

Att lära sig musik är det bästa sättet att få kontakt med sina känslor och nå ut till andra. Fritt uttryck genom musik är ett underbart utlopp för uppväxande barn och tonåringar.

MÖTA NYA UTMANINGAR

Musiken frigör förmåga och talang i alla åldrar. Ett nytt ackord eller en ny skala får barnet att utstråla tillfredsställelse. Varje milstolpe tar dem till nästa nivå i en gränslös progression.

FÅ NYA VÄNNER

Musik vidgar det sociala nätverket genom spel i band och delad kärlek till individuella instrument. Glädjen i att lära sig musik tillsammans skapar en grund för livslånga vänskapsrelationer.

VAR DU SKA STARTA

Oavsett om du vill att ett yngre barn ska ha roligt med sociala musiksessioner eller vill ha individuell undervisning för att ta en talang för piano till nästa nivå erbjuder våra Yamaha-experter en rad kurser för alla åldrar, över hela världen.

MUSIK FÖR EN LIVSTID

Den vägledande principen på Yamaha Music-skolorna är att väcka varje individs musikaliska förmåga från tidig ålder och fortsätta erbjuda ett livslångt inspirerande undervisningsstöd. Det är en livsberikande resa där musiken förbättrar den allmänna hälsan och det känslomässiga välbefinnandet.

VÅRA KURSER

BÖRJA SMÅTT

Under livets första tre månader kan barn urskilja olika ljudnivåer och skilja mellan olika tonkvaliteter. Börja smått med att sjunga, spela, lyssna och upptäcka. Barn mellan 17 månader och 4 år intresserar sig aktivt för musik.

NÄSTA NIVÅS PRESTANDA

Våra Populära Yamaha-musikkurser bygger på musikalisk förmåga i alla åldrar genom avslappnade och trevliga lektioner. Oavsett vilket instrument ditt barn spelar eller vill lära sig, hittar du en lektion som leds av experter, från flöjt till trummor. Alternativt kan du fokusera på sångfärdigheter med högkvalificerad undervisning enligt en internationell Yamaha-musikstandard.

HANDS-ON-INLÄRNING

Inspirerande redan från början. Praktisk inlärning är fokus, snarare än oändlig musikteori. Spel i små grupper, barn i alla åldrar finslipar teknik, improviserar, läser musik och uppträder tillsammans. Vare sig de utvecklar sin röst eller spelar ett instrument, hittar varje individ sin egen stil genom musikalisk kreativitet.

Start Small, Dream Big: Stretching the Brain - Do Music Lessons as a Child Help to Develop Diversity Adaptability?


Do you want your child to be more creative, altruistic, ambitious, and develop a more complete perspective? Is there a way to teach them all these things and more at the same time?

Start Small, Dream Big: How to Be Happy - Do Music Lessons as a Child Contribute?


Is there a key to happiness? Can we follow a magic formula to obtain this oft-elusive quality in life?

Start Small, Dream Big: The Role of the Arts in Improving Health and Well Being


What is the point of the arts? Does a pretty picture or a lovely harmony have any purpose beyond the simple pleasure it brings to the eye or ear? Anyone who has ever lost themselves in the depths of a timeless work of art or cried at the simple beauty of a song can tell you that it does.

Start Small, Dream Big: What Makes Yamaha’s Education System Stand Out from the Rest?


What Makes Yamaha’s Education System Stand Out from the Rest? The importance of music to a child’s development is no secret to anyone. There is a multitude of research citing how learning an instrument enhances the following skills for a child.

Start Small, Dream Big: The Astonishing Power of Music


If hobbies were like eating fast food, then playing a musical instrument is slowly savouring a gourmet meal.