Junior Original Concert

Varje år anordnar Yamaha Junior Original Concert. Konserten är ingen tävling, utan ett evenemang där unga människor från hela världen ges en möjlighet att presentera sina egna kompositioner i en professionell miljö.

Young Talents of Yamaha [Antonia and Myfanwy's Story]

"Junior Original Concert" runtom i världen

"Junior Original Concert" inleddes 1972. Sedan dess har ett stort antal konserter organiserats i många olika länder, ofta i nära samarbete med lokala musikföreningar, kommuner och städer.

Utmärkande för "Junior Original Concert" är att deltagarna inte får vara äldre än 16 år. För att bli uttagen skall de unga musikanterna lämna in egna kopmpositioner och framföra dem för en publik. Det är en del av Yamaha Musikskolas filosofi att inte bara främja barnens färdigheter att reproducera redan komponerad musik, utan också att deras kreativitet, t.ex. genom att uppmuntra dem att komponera sin egen musik.

Junior Original Concert anordnas på både lokala och regionala nivåer, så som är fallet i "European Junior Original Concert" eller i "Asian Pacific Junior Original Concert".

En gång om året presenteras de mest framstående kompositionerna och musikanterna vid "International Junior Original Concert" i Japan.

Den "European Junior Original Concert"

Den första "European Original Concert" anordnades i Milano 2008 och har sedan dess blivit ett årligen återkommande inslag i någon av Europas storstäder. Barn från många olika europeiska länder deltar och för dem är det en stor upplevelse att få framträda för första gången på en stor, internationell scen. Efter Milano 2008 följde Paris 2009 och Wien 2010. Den fjärde European Junior Original Concert hölls i Hamburgs Kongresscentrum i februari 2011.

European Junior Original Concert 2016 Monaco

European Junior Original Concert 2015 Athens