Kärnvärden inom Yamaha Musikundervisningssystem

Det är vår övertygelse att ett musik och musicerande skall vara en självklar beståndsdel i ett modernt samhälle.

We are convinced that engagement with music and active music-making should be a fixed component of modern society.

Playing and enjoying music has a positive and lasting influence on the way we live in our modern society.

Åldersanpassad undervisning

…är en avgörande drivkraft för undervisningens utformning.

Barn lär sig sitt modersmål genom ett avslappnat och ledigt utbyte med andra. "Örats" utveckling tar ett kvalitativt språng framåt mellan åldrarna fyra och sex år. Detta är ett viktigt stadium inte bara för språkinlärning, utan även för musikundervisning.

Yamaha Musikskola lägger särskilt stor vikt vid åldersanpassade musiklektioner för barn. Denna fas i livet är mycket viktig för det framtida utvecklandet av musikaliska och intellektuella färdigheter.

Grupplektioner

... is a central component of the YAMAHA Music School system.

Att skapa ett positivt inlärningsklimat, erbjuda intressanta och nya erfarenheter och undersöka dessa med alla "sinnen" är en utmaning som möter läraren under dessa lektioner. Elever med mycket annorlunda bakgrunder, olika förkunskaper olika inlärningsvanor uppmuntras till att lära sig tillsammans, och även få individuellt stöd. De utvecklar omfattande musikaliska färdigheter under denna process, genom att hjälpa och motivera varandra, vilket även bidrar till en känsla för laganda när de spelar tillsammans i ensemble.

Flera decennier av praktiska erfarenheter och forskning inom lärandet är införlivade i den undervisningsprocess som bidrar till att uppmuntra individuella musikaliska färdigheter med hjälp av gruppmedlemmar.

Tonvikt vid kreativitet

... är av central vikt i Yamaha Musikskolas undervisningskoncept.

En stor kännedom om musikens grunder är en förutsättning för den kreativitet som gör det möjligt att förverkliga de egna musikaliska idéerna. Improvisation, arrangemang och andra kreativa tekniker är välkomna tillägg i de ordinarie lektionerna. Olika musikaliska stilar och genrer accepteras som likvärdiga, och åldersanpassat undervisningsmaterial hjälper eleven att bli positivt inställd till att öva redan från start, för att på så sätt nå inlärningsmålen, på ett roligt och avslappnat sätt.

Principen "Lära är kul" är något som pläglar Yamaha Musikskolors anda.

Comprehensive Music Education

An essential point in enjoying music is a comprehensive understanding of the elements of music: ‘listen’, ‘sing’, ‘play’, ‘read’ and ‘compose’. Yamaha Music School uses the keyboard as a learning tool but does not only focus on technical guidance for playing, instead allows children to learn music from different aspects. Thus children are motivated to apply their sensitivity and imagination and eventually, nurtures the ability to stimulate their creativity.

The Yamaha Grade Examination System ingår i Yamahas läroplan, som en världsomspännande standard.

Detta system introducerades 1967 som ett medel för att låta både elever och lärare regelbundet testa sina musikaliska färdigheter och erbjuda dem nya musikaliska utmaningar.

Över 9,5 miljoner människor har gått igenom Yamaha Grade Examination System de senaste 40 åren. I Japan har systemet utvecklats till en nationell standard för att bedöma en persons musikaliska färdigheter. Yamaha Grade Examination System används för närvarande i över 40 länder.