Voice Editor Essential

EN enkel core MIDI iPad editor för att editera parametrar i Yamahasyntar.

Denna app fokuserar på detaljerad editering av inserteffekter, systemeffekter, arpeggiatorer och EQ som ändras ofta. Den utnyttjar iPadens stora skärm och kan även kontrollera parametrar i realtid på t ex XY-pad.

Voice Editor Essential

Färgerna och finishen som visas kan avvika från färgerna och finishen på den faktiska produkten.