Voice Editor Essential Utgången

Distribution and support of the Voice Editor Essential will be ended on September 15, 2023 (JST).

You may continue to use previously installed app on your iOS device. However, the app may stop working without any notice due to future iOS updates, etc.

Thank you for using the Voice Editor Essential app.

EN enkel core MIDI iPad editor för att editera parametrar i Yamahasyntar.

Denna app fokuserar på detaljerad editering av inserteffekter, systemeffekter, arpeggiatorer och EQ som ändras ofta. Den utnyttjar iPadens stora skärm och kan även kontrollera parametrar i realtid på t ex XY-pad.

Voice Editor Essential Utgången

Färgerna och finishen som visas kan avvika från färgerna och finishen på den faktiska produkten.