Musikinstrumentguide: Pianot

Ett piano är ett klaviaturinstrument som producerar ljud genom att slå an hammare. Ett väldigt brett instrument.

* This content is based on the pages in the website below: