OM HÖRSELHÄLSA

ÄLSKA MUSIK, HELA LIVET

Från allra första början har Yamaha förgyllt människors liv genom musik och ljud. Vi fortsätter att göra det genom att värna om hörselhälsa, dela information om riskerna som finns med hörselnedsättning och om hur du lyssnar på musik på ett ansvarsfullt sätt.

RISKEN FÖR HÖRSELSKADOR ÖKAR

Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterar att ungefär hälften av alla personer i åldrarna 12–35 löper risk för hörselnedsättning. Det finns en direkt koppling till längre lyssningssessioner och exponering för höga volymer via hörlurar och öronsnäckor.

OM LYSSNINGSNIVÅER

Att kontinuerligt lyssna på musik på hög volym kommer naturligtvis att skada din hörsel. Med det i åtanke finns det en trend i att försöka minska ljudnivåerna vid källan – från hörlurar, öronsnäckor, musikspelare och liknande. Särskilt i Europa finns det nya internationella standarder för att begränsa den maximala ljudtrycksnivån till 100 dB eller lägre. Dessutom kan ljudnivåbegränsningar åläggas liveframträdanden, konsertlokaler och evenemang, med olika insatser över hela världen för att skydda människors öron från höga ljudvolymer.

FÖRSTÅ DE DAGLIGA LJUDNIVÅERNA

Det är viktigt att du förstår vardagens ljudnivåer för att förstå hur du uppfattar ljud i hörlurar och öronsnäckor. När ljudet överstiger 100 dB är det en ansträngning för öronen. Vid 130 dB är ljudet tillräckligt högt för att skada hörseln.

OPTIMALA NIVÅER OCH LYSSNINGSTID

Med hänsyn till hörselhälsa ska du tänka på både volymnivån och den totala lyssningstiden. Ju längre tid du lyssnar, desto lägre bör volymen vara. Tabellen nedan kan fungera som vägledning men ska inte betraktas som medicinsk rådgivning.

Referens

ITU-T H.870 ”Guidelines for safe listening devices/systems” – ITU (International Telecommunication Union)

VAR RÄDD OM ÖRONEN

TA DIG TID ATT VILA ÖRONEN

Dina öron blir trötta av vardagliga ljud, inte bara av att lyssna på musik. Det är viktigt med stunder av tystnad, särskilt om öronen utsätts för bullriga miljöer. Överväg att använda öronproppar i sådana situationer. Det finns öronproppar som blockerar mer skadliga frekvenser och samtidigt släpper in mer stämningsfulla ljud.

VAR FÖRSIKTIG MED NIVÅERNA

När omgivande ljud är högt är det mycket frestande att höja volymen till osäkra nivåer utan att inse det. Kontrollera musikens ljudnivå då och då.

VÄLJ ÖRONSNÄCKOR OCH HÖRLURAR SOM INTE ORSAKAR ÖVERANSTRÄNGNING FÖR ÖRONEN

Den unika Listening Care-funktionen i Yamahas öronsnäckor och hörlurar gör att du kan lyssna på musik på låg volym men ändå få högkvalitativt ljud. På grund av det mänskliga örats egenskaper kanske du känner att höga och låga frekvenser försämras när du lyssnar på musik på lägre volym. För att höra de här frekvenserna bättre kanske du kompenserar genom att oavsiktligt höja volymen på ett osäkert sätt. Listening Care övervakar lyssningsnivån och korrigerar optimalt de höga och låga frekvenserna som är svåra att höra utan att rubba musikens ursprungliga balans. Det resulterar inte bara i mindre ansträngning för öronen på grund av höga volymer, utan återger även ljud på ett naturligt och lyssningsvänligt sätt.

RÅD FRÅN EN HÖRSELEXPERT

Keita SUYAMA

FitEar/Safe Listening

NJUT AV MUSIK MED BRA LJUD FÖR ALLTID

Vår glädje och vårt engagemang i musik har många olika former, till exempel kan vi lyssna på musik med öronsnäckor och hörlurar, gå på konserter och spela musikinstrument. Vi ägnar dock ganska lite uppmärksamhet åt våra öron och den viktiga roll de spelar i att ta emot musiken. Om du låter dig uppslukas av musik kanske du lyssnar länge på hög volym, och nu när smartphones och trådlösa öronsnäckor gör det enkelt att lyssna på musik kan du vara i en osund lyssningsmiljö utan att vara medveten om det. Du kanske undrar hur du kan få ut mesta möjliga av musiken och njuta av den med högkvalitativt ljud för alltid, utan att behöva sluta lyssna eller att helt och hållet offra hög volym.

Yamaha är djupt engagerade i ljud och musik, och jag ser fram emot de omfattande förslag de erbjuder användare för att balansera musikupplevelsen och hörselskyddet, samt praktiska tips om hur man använder ljudenheter i en säker miljö.

MÅ TRUE SOUND

VARA MED DIG

FÖR ALLTID