Dataskyddsförklaring

Yamaha Music Europe GmbH (”Yamaha”) anser att skydd av personuppgifter för varje kund (en ”kund” eller ”du”) är Yamahas skyldighet enligt lagar och förordningar samt ett väsentligt socialt ansvar.  Yamaha presenterar denna ”sekretesspolicy” enligt följande (denna ”sekretesspolicy”) respekterar rättigheter gällande dina personuppgifter och skyddar sådana rättigheter.

Kontaktinformation till den personuppgiftsansvarige

Ansvarig för databehandlingen är:
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, D-25462 Rellingen
Telefon: +49 (0) 4101/303-0
Fax: +49 (0) 4101/303-333

Dataskyddskommissionärens kontaktuppgifter

Attn. Data protection officer
Yamaha Music Europe GmbH
Siemensstrasse 22-34, D-25462 Rellingen
Eller via e-post: dataprotection@contact.europe.yamaha.com.

1.1 Insamling av personuppgifter när du besöker vår webbplats

Om du endast använder webbplatsen i informationssyfte, dvs. Om du inte registrerar eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in följande tekniska information (loggfilsdata):

– IP-adress, datum och tid för begäran, tidszonskillnad till Greenwich Mean Time (GMT), innehåll i begäran (specifik sida), åtkomststatus/HTTP-statuskod, mängden överförda data, webbplatsen som skickade begäran, webbläsare, operativsystem och skrivbord, webbläsarprogramvarans språk och version.

Insamling av dessa data är tekniskt nödvändigt för att visa vår webbplats för dig och för att garantera stabilitet och säkerhet. Vi vet inte vem som döljer sig bakom en IP-adress. Vi kombinerar inte de data som anges ovan med andra data.

Den rättsliga grunden är artikel 6, stycke 1f i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Eftersom insamling av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen och lagring i loggfiler är absolut nödvändigt för att webbplatsen ska fungera och för att skydda mot missbruk råder vårt legitima intresse för databehandling.

1.2 Kontakta oss via e-post eller via kontaktformuläret

När du kontaktar oss via e-post eller via något av kontaktformulären kommer vi att lagra de uppgifter som du har skickat in (din e-postadress, ditt namn och telefonnummer, om sådant finns) i syfte att svara på dina frågor. I den mån vårt kontaktformulär begär information som inte är nödvändig för att komma i kontakt med dig markeras respektive fält alltid som frivilliga. Med dessa uppgifter kan vi styrka din förfrågan och förbättra vår hantering av din begäran. Dessa uppgifter lämnas uttryckligen ut på frivillig basis och på grundval av våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 stycke 1f i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). När det gäller informationskanaler (t.ex. e-postadress, telefonnummer) samtycker du också till att vi kontaktar dig via sådana kommunikationskanaler för att svara på din förfrågan. Du kan när som helst protestera med verkan för framtiden.

1.3 Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att ge ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev som informerar dig om våra aktuella erbjudanden och tjänster.

För att prenumerera på vårt nyhetsbrev via e-post använder vi den så kallade proceduren för dubbel registrering. Det innebär att vi efter din registrering skickar ett e-postmeddelande till den angivna e-postadressen där vi ber dig bekräfta att du vill få nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering inom 24 timmar kommer din information att blockeras och tas bort automatiskt efter en månad.

Rättslig grund är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 stycke 1a i Allmänna dataskyddsförordningen. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden.

Du kan när som helst avbryta prenumerationen och dra tillbaka ditt samtycke till att få nyhetsbrevet. Du kan dra tillbaka ditt samtycke genom att klicka på länken i varje nyhetsbrev eller genom att skicka en kontaktförfrågan till dataskyddsansvarig som anges ovan.

1.4 Nyhetsbrev – spårning

Vi vill påpeka att vi utvärderar ditt användarbeteende när vi skickar nyhetsbrevet. För den här utvärderingen innehåller de e-postmeddelanden som skickas så kallade webbfyrar eller spårpixlar som lagras på vår webbplats. För utvärderingarna länkar vi dessa data och spårpixlarna med din e-postadress och ett individuellt id.

Med de uppgifter som erhålls på detta sätt skapar vi en användarprofil för att skräddarsy nyhetsbrevet efter dina individuella intressen. Vi registrerar när du läser vårt nyhetsbrev, vilka länkar du klickar på i det och definierar dina personliga intressen utifrån det. Vi kopplar dessa data till det du gör på vår webbplats.

Rättslig grund är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 stycke 1a i Allmänna dataskyddsförordningen. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden.

Du kan när som helst motsätta dig denna spårning genom att klicka på den separata länken i varje e-postmeddelande. Informationen sparas så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. När du har avslutat din prenumeration lagrar vi data anonymt och för statistiska syften.

Dotdigital

På denna webbplats används DotDigitals tjänster, en molnbaserad marknadsföringstjänst som tillhandahålls av dotdigital EMEA Ltd, No. 1 London Bridge, London, SE1 9BG, Storbritannien.

DotDigital gör det möjligt att kontrollera och synkronisera olika marknadsföringsaktiviteter via ett centralt användargränssnitt. DotDigital gör det möjligt att generera leads, centralisera marknadsföring via e-post och nyhetsbrev samt effektiv kontakthantering i form av användarsegmentering.

För att uppfylla de olika funktionerna använder Dotdigital cookies, små textfiler som lagras lokalt i webbläsarens cache på din terminalutrustning och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen av oss. Cookies samlar in viss information, t.ex. IP-adress, plats, tid för sidvisningen osv. Information som samlas in av DotDigital lagras på DotDigitals servrar och analyseras för vår räkning.

Om personuppgifter behandlas på detta sätt behandlas uppgifterna för statistisk analys av användarbeteende för optimering och marknadsföring i enlighet med Art. 6 Par. 1 lit. f DSGVO. Andra rättsliga grunder för databehandling som ingriper i samband med specifika DotDigital-tjänster (såsom till exempel uttryckligt samtycke enligt Art.6 para. 1 lit. a DSGVO vid utskick av nyhetsbrev) påverkas inte av detta.

Vi har ingått ett avtal om orderbehandling med DotDigital, genom vilket vi ålägger DotDigital att skydda våra kunders uppgifter och att inte vidarebefordra dem till tredje part.

Du kan permanent motsätta dig DotDigitals insamling av uppgifter med hjälp av cookies och inställningen av cookies genom att förhindra lagringen av cookies i enlighet med detta via inställningarna i din webbläsare.

Du kan hitta mer information om DotDigitals sekretesspolicy på följande webbadress: https://dotdigital.com/terms/privacy-policy/

I den mån det är lagligt nödvändigt har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt ovan i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en invändning.

Qualtrics

Våra kundundersökningar använder tjänsterna från Qualtrics CX Digital, en molnbaserad programvara för hantering av kundupplevelser som tillhandahålls av Qualtrics LLC, 333 West River Park Drive, Provo, UT 84604, USA, för att genomföra kund-, produkt- och varumärkesnöjdhetsundersökningar. Vi genomför nöjdhetsundersökningar för att kontinuerligt utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

Qualtrics CX Digital mäter och visualiserar kundupplevelsen på ett effektivt sätt, vilket leder till företagsomfattande förbättringsaktiviteter.

För att hantera status för undersökningarna använder Qualtrics cookies, små textfiler som lagras lokalt i webbläsarens cache på din terminalenhet. Cookies samlar in viss information såsom IP-adress, webbläsare, undersökningens förlopp etc. Information som samlas in av Qualtrics lagras på Qualtrics servrar och analyseras för vår räkning.

Om personuppgifter behandlas på detta sätt behandlas uppgifterna för statistisk analys av användarbeteende för optimering och marknadsföring i enlighet med artikel 6 paragraf 1a i Allmänna dataskyddsförordningen.

Du kan avvisa lagring av cookies via dina webbläsarinställningar, men du kommer inte att kunna svara på undersökningarna om användning av cookies är helt inaktiverad i din webbläsare. Vi har ingått ett DPA-avtal (Data Processing Agreement) med Qualtrics, genom vilket vi ålägger Qualtrics att skydda våra kunders data och inte vidarebefordra dem till tredje part.

Du hittar mer information om Qualtrics sekretesspolicy på följande webbadress: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

I den mån det krävs enligt lag har vi fått ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter enligt beskrivningen ovan i enlighet med artikel 6 paragraf 1a i Allmänna dataskyddsförordningen. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden. Om du vill återkalla ditt samtycke följer du det alternativ som beskrivs ovan för att göra en avanmälan.

1.5 Registrering på Yamaha Music ID

När du registrerar dig på vår plattform samlar vi in och lagrar dina data för att tillhandahålla våra tjänster för registrerade användare. Vi använder din e-postadress för att bekräfta att du öppnar ett konto, skicka betalningsmeddelanden, information om ändringar av våra produkter och tjänster samt meddelanden och annan information enligt lag. Dessa meddelanden krävs för det relevanta affärsförhållandet och har inget med marknadsföring att göra. Rättslig grund är uppfyllandet av våra avtalsförpliktelser enligt artikel 6 stycke 1b i Allmänna dataskyddsförordningen.

Vi använder den så kallade dubbelregistreringsproceduren för att verifiera din registrering. Därför är din registrering inte fullständig förrän du har bekräftat den genom att klicka på länken i ett bekräftelsemeddelande. Om du inte bekräftar inom 24 timmar tas din registrering bort automatiskt.

Om vi ber om information som inte är nödvändig för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, markerar vi detta som frivillig information. När du lämnar dessa uppgifter till oss lagrar och använder vi dem i enlighet med våra legitima intressen enligt artikel 6 stycke 1f i Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan också registrera dig på vår plattform via social inloggning. I så fall kommer ditt Facebook-konto eller Google-konto att kopplas till vår plattform, vilket förenklar åtkomsten och hanteringen av dina konton för din del. Dina data kan överföras till leverantören. Du kan endast använda det här alternativet när du har gett oss ditt medgivande i förväg för behandling av dina personuppgifter genom leverantören av den sociala inloggningen. Den rättsliga grunden är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 stycke 1a i Allmänna dataskyddsförordningen. Du kan dra tillbaka ditt samtycke när som helst med verkan för framtiden.

1.6 Registrering i utlottningar och deltagande i kampanjer

I syfte att genomföra en prisutlottning eller delta i en kampanj behandlar vi dina personuppgifter, t.ex. ditt namn, din e-postadress och adress för att registrera dina deltagaruppgifter, meddela vinnaren och lämna över priset. Deltagandet inbegriper vanligtvis också ett enskilt tävlingsbidrag, t.ex. en kommentar eller ett foto. Vi kan vidarebefordra dina uppgifter för att skicka ut priset till dig. Databehandlingen och dataöverföringen kan skilja sig från tävling till tävling och beskrivs därför i detalj i respektive villkor för deltagande.

För att ingå avtalet, t.ex. delta i prisutlottningen, är det nödvändigt att tillhandahålla de uppgifter som markerats som obligatoriska i vårt registreringsformulär. Rättslig grund är uppfyllandet av våra avtalsförpliktelser enligt artikel 6 stycke 1b i Allmänna dataskyddsförordningen.

1.7 Sociala insticksprogram/länkar till plattformar för sociala medier

Funktionerna i insticksprogram för sociala medier avaktiveras som standard för att förhindra att användardata automatiskt avslöjas för leverantören. Vi implementerade insticksprogram för sociala medier eller länkar till sociala medieplattformar på ett sätt så att de bara skickar data när användaren klickar på dem. Webbläsaren skickar sedan loggfilerna (inklusive din IP-adress) direkt till leverantörens server där de kan lagras. Servern kan finnas utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (t.ex. i USA)

Om du vill förhindra ett datautbyte mellan ditt system och insticksprogram för sociala medier bör du logga ut från sociala medier innan du använder vår webbplats. Du bör också aktivera det privata läget i webbläsarens inställningar för datasekretess. Det hjälper också till att avaktivera eller begränsa cookies i webbläsarinställningarna så att tredje part inte kan spåra ditt webbläsarbeteende. Du kan dessutom förhindra insticksprogram för sociala medier att ladda överhuvudtaget med en scriptblockerare som tillägg i din webbläsare.

Kommentarer eller aktiviteter från personer som använder insticksprogram för sociala medier varken kontrolleras eller stöds av oss. Personer som delar vårt innehåll via sociala medier har inte rätt att tala för eller företräda oss. Deras perspektiv och åsikter måste betraktas som deras egna.

Mer information finns i leverantörernas sekretesspolicy.

1.8 Ansöka om en anställning

Du kan ansöka till vårt företag på flera sätt via e-post eller webbformulär. Vi använder dina personuppgifter enbart för att behandla din ansökan. Vi vidarebefordrar dem inte till tredje part. Observera att ditt e-postmeddelande inte är skyddat när du skickar det till oss okrypterat.

Du kan också ansöka via vår jobbportal online. Din onlineansökan vidarebefordras direkt till personalavdelningen via en krypterad anslutning och behandlas naturligtvis konfidentiellt. Du hittar mer information om databearbetning inom ansökningsförfarandet i dataskyddsdeklarationen på vår jobbportal.

Om du har ansökt om en särskild befattning och den redan har tillsatts eller om vi anser att du är lika eller bättre lämpad för en annan befattning vill vi vidarebefordra din ansökan inom företaget. Vi gör det bara med ditt samtycke och ber dig om tillåtelse innan vi behåller dina uppgifter.

Dina personuppgifter raderas omedelbart efter det att ansökningsprocessen har slutförts, eller efter högst sex månader, om du inte har gett oss ditt samtycke till att lagra dina uppgifter under en längre tid eller om ett avtal har ingåtts. Den rättsliga grunden är artikel 6, stycke 1a och b i Allmänna dataskyddsförordningen.


Mer information om hur dina personuppgifter behandlas inom Yamaha-koncernen finns här.

2. Säkerhetshantering av personuppgifter

Yamaha genomför lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till personuppgifter och förlust, förstörelse, förfalskning, avslöjande av personuppgifter och liknande och strävar efter att skydda dina personuppgifter genom att inrätta ett säkerhetshanteringssystem. Våra säkerhetsrutiner ses regelbundet över och anpassas till tekniska framsteg.

3. Mottagare av personuppgifter

Yamaha kan överlåta hela eller delar av sin hantering av dina personuppgifter åt en tredje part, tjänsteleverantör eller partner.  Din information delas med tjänsteleverantörer som arbetar för Yamahas räkning. I dessa fall begränsas dock den mängd uppgifter som överförs till ett minimum. I den utsträckning våra tjänsteleverantörer kommer i kontakt med dina personuppgifter säkerställer vi inom ramen för orderhantering i enlighet med artikel 28 i Allmänna dataskyddsförordningen att de följer bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen på samma sätt.

Yamaha kan också dela personuppgifter med partner och tredje part om det är nödvändigt för att utföra sina tjänster eller om Yamaha är skyldigt att lämna ut uppgifter.

Yamaha delar data mellan koncernföretag enligt följande.

Yamaha kan dela med sig av alla personuppgifter till följande koncernföretag:
- Yamaha Corporation

När Yamaha svarar på dina frågor, förfrågningar om broschyrer eller andra förfrågningar osv. Kan Yamaha överföra information om dina förfrågningar (inklusive personuppgifter) till följande koncernföretag via en ”kontakta oss”-sida på Yamahas webbplatser i den utsträckning som anses nödvändig för att svara på dina förfrågningar, och gruppens företag kan använda sådana uppgifter för att svara på dina förfrågningar.

Japan: https://www.yamaha.com/en/about/locations/group_companies_japan/ och Yamaha Music Foundation

Utanför Japan: https://www.yamaha.com/en/about/locations/group_companies_worldwide/

Yamaha kan på annat sätt dela med sig av personuppgifter till tredje part om det tillåts enligt gällande lagar och förordningar.

4. Överföring av personuppgifter till tredje land

Allmänna dataskyddsförordningen är tillämplig (t.ex. EU-medborgare eller bearbetningsverksamhet inom EU):

Yamaha är mycket noga med att se till att dina data bearbetas inom EU/EEG. Ibland kan det vara nödvändigt för Yamaha att överföra personuppgifter utanför EU/EEG. I sådana fall säkerställer Yamaha att mottagaren erbjuder ett tillräckligt dataskydd innan dina personuppgifter lämnas ut. Detta innebär att en dataskyddsnivå som är jämförbar med EU:s standarder uppnås genom EU-standardavtalsklausuler eller beslut om adekvat skyddsnivå. För Japan har Europeiska kommissionen fattat ett beslut om adekvat skyddsnivå.

Allmänna dataskyddsförordningen är inte tillämplig:

Yamaha kan överföra dina personuppgifter från ett land där du bor till andra länder (inklusive Japan) och lagra dina personuppgifter i dessa länder (den kombinerade processen benämns ”överföring”). Lagar om integritetsskydd som motsvarar lagstiftningen i det land där du bor kanske inte efterlevs i ett land som tar emot en överföring av dina personuppgifter. Yamaha behandlar dock dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar och denna sekretesspolicy.

5. Lagringsperiod för personuppgifter

Yamaha lagrar och använder personuppgifter som erhållits från kunder endast under den tid som krävs för att använda dem. Därefter tas personuppgifter bort förutom då lagstadgade kvarhållningsperioder förhindrar radering. Lagring kan därför ske om detta krävs enligt europeisk eller nationell lagstiftning, i EU-förordningar, lagar eller andra bestämmelser som Yamaha omfattas av. Om uppgifterna inte raderas på grund av att de krävs för andra och juridiskt tillåtna ändamål kommer behandlingen av dem att begränsas, dvs. Uppgifterna kommer att låsas och inte behandlas för andra ändamål.

6. Behandling av barns personuppgifter

När det gäller ett barns personuppgifter får Yamaha samtycke från lagstadgade ombud, t.ex. en person med föräldraansvar över det barnet, och vidtar andra nödvändiga åtgärder i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och liknande.

7. Cookies

Yamaha kan generera cookies och använda annan liknande teknik på Yamahas webbplatser.  Dessa gör det möjligt för Yamaha att förse varje kund med mer anpassade tjänster och annonser.  Mer information finns i policyn för cookies osv.: https://se.yamaha.com/sv/cookie_policy/

8. Kundens rättigheter avseende personuppgifter

Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter:

8.1 Allmänna rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, rätta, radera och begränsa databehandlingen samt invända mot databehandlingen och dataöverföringen. I den mån en databehandling baseras på ditt uttryckliga samtycke har du rätt att återkalla sådant samtycke med verkan för framtiden.

8.2 Rättigheter avseende databehandling som utförs på grundval av ett berättigat intresse

Artikel 21 stycke 1 i Allmänna dataskyddsförordningen ger dig rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter på grundval av artikel 6, stycke 1e i Allmänna dataskyddsförordningen (databehandling i allmänhetens intresse) eller artikel 6 stycke 1f i Allmänna dataskyddsförordningen (databehandling för att skydda ett berättigat intresse) av skäl som beror på dina personliga omständigheter när som helst, inklusive mot en profilering som baseras på samma bestämmelse. Vi upphör att behandla dina personuppgifter om du motsätter dig det, om vi inte visar på övertygande legitima skäl för databehandling som har företräde framför dina intressen, rättigheter och friheter, eller om databehandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara juridiska intressen.

8.3 Rättigheter avseende direktreklam

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter för direktreklam, artikel 21, stycke 2 i Allmänna dataskyddsförordningen har du rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte, inklusive profilering, i den utsträckning den är relaterad till direktreklam.

Vi upphör att behandla dina personuppgifter i direktreklamsyfte om du motsätter dig sådan användning av dina personuppgifter.

8.4 Rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter till relevant tillsynsmyndighet för dataskydd.

Finns det en skyldighet att tillhandahålla dina personuppgifter

För att kunna inleda en affärsrelation måste du förse oss med de personuppgifter som krävs för att utföra avtalsförhållandet eller som vi måste samla in på grund av juridiska krav. Om du inte förser oss med dessa uppgifter kan vi inte genomföra och behandla avtalsförhållandet.

9. Efterlevnad av lagar och förordningar

Yamaha följer gällande lagar, förordningar och riktlinjer gällande personuppgifter och utför sitt sociala ansvar som företag.

10. Kontinuerlig förbättring

Yamaha granskar och förbättrar kontinuerligt sitt efterlevnadsprogram (sitt program för att följa lagar, förordningar och liknande) för att säkerställa tillförlitlig funktion för personuppgiftsskydd.

11. Kontaktuppgifter

Om du har frågor om denna sekretesspolicy kan du kontakta oss med följande kontaktuppgifter.
Dataprotection@contact.europe.yamaha.com

12. Revidering av denna sekretesspolicy

Yamaha kan ändra, revidera, lägga till eller ta bort innehållet i denna sekretesspolicy i enlighet med Yamahas interna policyer, tekniska utveckling eller tillämpliga lagar och förordningar.  Om någon väsentlig ändring görs i denna sekretesspolicy kommer Yamaha att meddela dig om den ändringen på ett igenkännligt sätt.

Senaste uppdatering: 17.03.2021