Text


Den här webbplatsen drivs av:

Yamaha Music Europe GmbH

Siemensstrasse 22-34
D-25462 Rellingen, Tyskland
Telefon: +49 (0) 4101/303-0
Fax: +49 (0) 4101/303-333
E-post: info@yamaha.de
Tyskt skatteregistreringsnummer: DE 813 547 443
Vd:ar: Marco Papini och Masato Oshiki
Handelsregistret i domstolen i Pinneberg, HRB 5612

 

Juridisk friskrivning. Uppdatering: mars 2021


Den här juridiska friskrivningen (”friskrivningen”) innehåller information om din användning av webbplatsen. Den innehåller inte några allmänna villkor. Användarvillkor för kundområdet (”Yamaha Music ID”) finns i dokumentet ”Användarvillkor för Yamaha Music ID”.

 

Ägandeskap för webbplatsen


Den här webbplatsen inklusive eventuella underwebbplatser som det går att få tillgång till från den (”webbplatsen”), publiceras och underhålls av Yamaha Music Europe GmbH (”Yamaha”).

 

Ägandeskap för innehåll och varumärken


Allt material på den här webbplatsen inklusive, men inte begränsat till, ljud, bilder, programvara, text och videofilmer (”innehållet”) skyddas av tillämpbara upphovsrättslagar. Du får inte kopiera, distribuera, förevisa, framföra, göra allmänt tillgängligt, sända eller återge med hjälp av ljud- eller ljud-/bildinspelningar eller återge utsändningar av innehåll på den här webbplatsen, oavsett syfte, utan tillåtelse från Yamaha eller enligt vad som är tillåtet enligt tillämpbara lagar. Om du hämtar innehåll från webbplatsen får du inte ta bort eventuella copyrightmeddelanden, varumärkesmeddelanden eller andra typer av meddelanden i det. Begränsningarna för exklusiva rättigheter påverkas inte.

Det finns ett antal logotyper, tjänstemärken och varumärken (”varumärkena”) som tillhör Yamaha på webbplatsen och i innehållet. Yamaha ger dig inte rätt att använda de varumärkena genom att göra dem tillgängliga på webbplatsen. Om du använder varumärkena på ett sätt som du inte har rätt att göra kan det bryta mot tillämpbara varumärkeslagar.

 

Tävlingar


Det kan finnas tävlingar på webbplatsen där du får lämna in material eller information om dig själv eller där du kan vinna priser. Det finns separata regler för varje tävling. Innan du deltar i tävlingar måste du läsa igenom och godkänna reglerna.

 

Tillgänglighet för produkter och tjänster


Alla produkterbjudanden är icke-bindande och beror på tillgängligheten. Det går eventuellt inte att köpa alla produkter och tjänster som visas på webbplatsen i alla länder och områden. Eventuella referenser till den typen av produkter och tjänster innebär inte att produkterna och tjänsterna är tillgängliga för dig. Om du vill kontrollera vilka produkter och tjänster som är tillgängliga för dig kontaktar du en lokal auktoriserad Yamaha-representant.