Junior Step Fundamental Course

(från 6- till 8-årsåldern)

Junior Step Fundamental Course vänder sig till barn som startar sin musikundervisning först i åldrarna 6 till 8 år. Det breda utbudet av aktiviteter – lyssna, sjunga och spela på klaviaturinstrument – ger en grundläggande musikförståelse som motiverar barnen till ytterligare studier i musik. Läroboken innehåller många olika repertoarstycken, men även ackordspel, sång på text, solfège, ensemblespel och musikteori, som tillsammans ger barnen alla musikens grunder, på ett roligt och lekfullt sätt.

Efter ett år går barnen över till Junior Step Course.

Vem kan delta? Barn I åldrarna 6 till 8 år

Lektionslängd: 60 minuter

Kurslängd: 1 år

Gruppstorlek: Mellan 6 och 10 barn

Denna kurs finns endast hos Yamaha Musikskola.