Intresserad av ett stipendium?

Sedan 1990 har YMFE delat ut stipendier till ett värde av över 1 miljon Euro, till över 1000 särskilt skickliga musiker över hela Europa. Om du är en musikstudent ska du ta den här chansen. En chans som kan vara utgångspunkten för en lovande karriär.

Temat kommer att vara Piano

Kort beskrivning om Yamaha Music Foundation of Europe:

Yamaha, en av världens största tillverkare av musikinstrument, etablerade Yamaha Music Foundation (YMF) i Tokyo 1966. Syftet med denna stiftelse är att stimulera musikintresset och musicerandet bland människor i hela världen.

Yamaha Music Foundation of Europe (YMFE) är en europeisk, ideell välgörenhetsstiftelse som -bland mycket annat- har som uppgift att stödja talangfulla musikstuderande.

Sedan 1990 har YMFE därför delat ut stipendier till ett värde av över 1 miljon Euro, till över 850 särskilt skickliga musiker över hela Europa

Stipendieprogrammet

Ansökningar är välkomna från alla heltidsstuderande, oavsett nationalitet, vid högre musikutbildningar, d.v.s. musikhögskolor.

Stipendiesumman uppgår till 1.000 till 2.000 Euro, beroende på i vilket land den sökande studerar.

Stipendiet är ettårigt och pengarna kan användas fritt, så länge det syftar till att främja musikstudierna.

Temat för stipendiet varierar från år till år. Den sökande bedöms efter såväl nuvarande musikaliska förmåga som framtida utvecklingsmöjligheter.

Grunden för juryns utvärdering utgörs först av en lyssning av inspelade framföranden, och därefter av en avgörande offentlig finalkonsert. En jury, bestående av välrenommerade representanter för det professionella musiklivet, väljer ut de mest lämpliga kandidaterna.

Sedan 1990 har stipendieprogrammen omfattat olika discipliner, såsom bleck- och träblåsinstrument, piano, stråk och sång.

ADRESS TILL YAMAHA MUSIC FOUNDATION

Yamaha Music Europe GmbH Germany filial Scandinavia

Box 30053

400 43 Göteborg

Sverige